INDIKATORI KVALITETA /DTS aplikacija - arhiva podataka

Da biste pristupili podacima iz 2011te, odnosno 2012-2014 godine, prijavite se u odgovarajuću Aplikaciju pomoću forme za prijavu na desnoj strani.