Novosti

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu april - juni 2014. godine

U Trebinju je u periodu od 29-30. maja 2014. godine ASKVA organizovala obuku za ocjenjivače za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka. Obuku je uspješno završilo 11 vanjskih ocjenjivača, koji su time postali saradnici… Više detalja »

Obavještenje - obuka ocjenjivača

Uspješno prijavljeni kandidati za Obuku ocjenjivača ASKVA-e koja će se održati u Zvorniku putem e-maila biti će obaviješteni o svim informacijama i daljim koracima vezano za održavanje obuke. Informacije o narednim obukama koje… Više detalja »

Obavještenje - obuka ocjenjivača za sertifikaciju apoteka

Uspješno prijavljeni kandidati za Obuku ocjenjivača za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka koja će se održati u Trebinju će putem e-maila biti obaviješteni o svim informacijama i daljim koracima vezano za održavanje… Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu januar - mart 2014. godine

U Trebinju je u periodu od 17-18. februara 2014. godine ASKVA organizovala obuku za ocjenjivače za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju domova zdravlja i bolnica. Obuku je uspješno završilo 26 vanjskih ocjenjivača, koji su… Više detalja »

Sertifikovana prva specijalistička ambulanta u Republici Srpskoj

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je Zdravstvena ustanova Ambulanta porodične medicine „Dr Sneža“ iz Ugljevika uspješno završila postupak sertifikacije i stekla status sertfikovane ustanove, čime je potvrđeno da je… Više detalja »

Akreditacija CMZ Derventa i CMZ Zvornik

Krajem 2013. godine završen je postupak akreditacije još dva centra za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj u sklopu realizacije cilja „Promovisanje procesa akreditacije centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj“ Projekta… Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u 2013. godini

Nakon prvog završenog postupka sertifikacije zdravstvene ustanove u decembru 2012. godine, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srske tokom 2013. godine je intenzivirala… Više detalja »

Održana radionica o upravljanju kliničkim rizikom i upravljanju neželjenim događajima

U Beogradu je 16. i 17. decembra 2013. godine u organizaciji Biroa za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange), posebnog odjeljenja u okviru Generalnog direktorata za proširenje… Više detalja »

Akreditacija CMZ Pale i CZMZ Banja Luka

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS nastavlja aktivnosti na realizaciji projektnog cilja „Promovisanje procesa akreditacije centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj“ u sklopu… Više detalja »

Obavještenje za zdravstvene ustanove

U skladu sa upitima koji su nam pristigli u posljednje vrijeme obavještavamo vas da JU ASKVA RS ne obavezuje zdravstvene ustanove da u toku pripreme za postupak sertifikacije angažuju konsultantsku pomoć niti da prisustvuju… Više detalja »