Novosti

Završna konferencija projekta "Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, programu sertifikacije domova zdravlja i usposta

Konferencija povodom završetka projekta "Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, programu sertifikacije domova zdravlja i uspostavljanju sistema za praćenje kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" održana je… Više detalja »

Obavještenje - obuka ocjenjivača

Uspješno prijavljeni kandidati za Obuku ocjenjivača ASKVA-e koja će se održati u Banjoj Luci putem e-maila biti će obaviješteni o svim informacijama i daljim koracima vezano za održavanje obuke. Informacije o narednim obukama koje… Više detalja »

Učešće predstavnika ASKVA-e na XV svjetskom kongresu sterilizacije

U organizaciji Češkog i slovačkog udruženja za prevenciju intrahospitalnih infekcija (Czech and Slovak Society for Nosocomial Infections Prevention - SPNN), u Pragu je, od 15. do 18.10.2014. održan XV svjetski kongres… Više detalja »

Sertifikovana prva bolnička ustanova u Republici Srpskoj

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ u Prijedoru uspješno sprovela postupak sertifikacije čime je ova bolnica stekla status sertfikovane zdravstvene ustanove. Sertifikaciji bolnice… Više detalja »

Održana TAIEX radionica u Bukureštu

Biro za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange), koji predstavlja posebno odjeljenje u okviru Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, u saradnji sa… Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu april - juni 2014. godine

U Trebinju je u periodu od 29-30. maja 2014. godine ASKVA organizovala obuku za ocjenjivače za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka. Obuku je uspješno završilo 11 vanjskih ocjenjivača, koji su time postali saradnici… Više detalja »

Obavještenje - obuka ocjenjivača

Uspješno prijavljeni kandidati za Obuku ocjenjivača ASKVA-e koja će se održati u Zvorniku putem e-maila biti će obaviješteni o svim informacijama i daljim koracima vezano za održavanje obuke. Informacije o narednim obukama koje… Više detalja »

Obavještenje - obuka ocjenjivača za sertifikaciju apoteka

Uspješno prijavljeni kandidati za Obuku ocjenjivača za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka koja će se održati u Trebinju će putem e-maila biti obaviješteni o svim informacijama i daljim koracima vezano za održavanje… Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu januar - mart 2014. godine

U Trebinju je u periodu od 17-18. februara 2014. godine ASKVA organizovala obuku za ocjenjivače za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju domova zdravlja i bolnica. Obuku je uspješno završilo 26 vanjskih ocjenjivača, koji su… Više detalja »

Sertifikovana prva specijalistička ambulanta u Republici Srpskoj

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je Zdravstvena ustanova Ambulanta porodične medicine „Dr Sneža“ iz Ugljevika uspješno završila postupak sertifikacije i stekla status sertfikovane ustanove, čime je potvrđeno da je… Više detalja »