Novosti

Akreditacija CMZ Derventa i CMZ Zvornik

Krajem 2013. godine završen je postupak akreditacije još dva centra za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj u sklopu realizacije cilja „Promovisanje procesa akreditacije centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj“ Projekta… Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u 2013. godini

Nakon prvog završenog postupka sertifikacije zdravstvene ustanove u decembru 2012. godine, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srske tokom 2013. godine je intenzivirala… Više detalja »

Održana radionica o upravljanju kliničkim rizikom i upravljanju neželjenim događajima

U Beogradu je 16. i 17. decembra 2013. godine u organizaciji Biroa za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange), posebnog odjeljenja u okviru Generalnog direktorata za proširenje… Više detalja »

Akreditacija CMZ Pale i CZMZ Banja Luka

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS nastavlja aktivnosti na realizaciji projektnog cilja „Promovisanje procesa akreditacije centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj“ u sklopu… Više detalja »

Obavještenje za zdravstvene ustanove

U skladu sa upitima koji su nam pristigli u posljednje vrijeme obavještavamo vas da JU ASKVA RS ne obavezuje zdravstvene ustanove da u toku pripreme za postupak sertifikacije angažuju konsultantsku pomoć niti da prisustvuju… Više detalja »

Održana obuka za ocjenjivače za sertifikaciju apoteka

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite je, u Bijeljini 24. i 25. septembra 2013. godine, održala Obuku za ocjenjivače ASKVA-e za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka. Polaz… Više detalja »

Dr Charles Shaw u posjeti Republici Srpskoj

U okviru realizacije Projekta uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove Republike Srpske, Republiku Srpsku je u periodu od 17. do 20. septembra 2013. godine posjetio Charles Shaw PhD, MB BS, FFPH,… Više detalja »

Akreditovane apoteke stekle i status sertifikovanih apoteka

Rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, donesenim 11. septembra 2013. godine, potvrđena je sertifikacija i dodijeljen status sertifikovane apoteke za tri apoteke koje posluju u sastavu ZU Apoteke „B… Više detalja »

Obavještenje - obuka ocjenjivača za sertifikaciju apoteka

Uspješno prijavljeni kandidati za Obuku ocjenjivača za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka koja će se održati u Bijeljini će putem e-maila biti obaviješteni o svim informacijama i daljim koracima vezano za održavanje… Više detalja »

Akreditacija CMZ Distrikta Brčko

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) nastavlja veoma uspješnu saradnju sa Centrom za mentalno zdravlje Distrikta Brčko započetu u martu 2010. godine… Više detalja »