Novosti

Održana obuka za ocjenjivače za sertifikaciju apoteka

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite je, u Bijeljini 24. i 25. septembra 2013. godine, održala Obuku za ocjenjivače ASKVA-e za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka. Polaz… Više detalja »

Dr Charles Shaw u posjeti Republici Srpskoj

U okviru realizacije Projekta uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove Republike Srpske, Republiku Srpsku je u periodu od 17. do 20. septembra 2013. godine posjetio Charles Shaw PhD, MB BS, FFPH,… Više detalja »

Akreditovane apoteke stekle i status sertifikovanih apoteka

Rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, donesenim 11. septembra 2013. godine, potvrđena je sertifikacija i dodijeljen status sertifikovane apoteke za tri apoteke koje posluju u sastavu ZU Apoteke „B… Više detalja »

Obavještenje - obuka ocjenjivača za sertifikaciju apoteka

Uspješno prijavljeni kandidati za Obuku ocjenjivača za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka koja će se održati u Bijeljini će putem e-maila biti obaviješteni o svim informacijama i daljim koracima vezano za održavanje… Više detalja »

Akreditacija CMZ Distrikta Brčko

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) nastavlja veoma uspješnu saradnju sa Centrom za mentalno zdravlje Distrikta Brčko započetu u martu 2010. godine… Više detalja »

Obavještenje za zdravstvene ustanove

U skladu sa upitima koji su nam pristigli u posljednje vrijeme obavještavamo vas da JU ASKVA RS ne obavezuje zdravstvene ustanove da u toku pripreme za postupak sertifikacije angažuju konsultantsku pomoć. Priprema za postupak… Više detalja »

Obavještenje

U cilju priprema zdravstvenih ustanova za proces sertifikacije, ASKVA će na svojoj web stranici odgovarati na pitanja vezana za sertifikacione standarde, odnosno dati pojašnjenja zahtjeva standarda. Pitanja možete slati na email… Više detalja »

Posjeta Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije

Na poziv direktorice Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS) dr Snežane Manić, u posjeti ovoj Agenciji organizovanoj 27-28. juna 2013. godine boravili su direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u… Više detalja »

Akreditacija CMZ Teslić

Nastavak saradnje Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS sa Asocijacijom XY na Projektu mentalnog zdravlja realizuje se kroz aktivnosti na ostvarivanju projektnog cilja „Promovisanje… Više detalja »

Seminar „Proces sertifikacije u privatnim zdravstvenim ustanovama“

U organizaciji Udruženja doktora medicine privatne prakse Republike Srpske u Banjaluci, u hotelu „Grand“, 21.06.2013. održan je seminar „Proces sertifikacije u privatnim zdravstvenim ustanovama“. Seminaru je prisustvovalo oko 30… Više detalja »