Novosti

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu juli - decembar 2015. godine

U drugoj polovini 2015. godine nastavljene su aktivnosti na polju sertifikacije kroz organizovanje posjeta zdravstvenim ustanovama, kako javnim tako i privatnim. Pored organizovanja vanjske ocjene za ukupno 34 zdravstvene ustanove... Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu januar - juni 2015. godine

U prvoj polovini 2015. godine nastavljene su aktivnosti na polju sertifikacije kroz organizovanje posjeta zdravstvenim ustanovama, kako javnim tako i privatnim. Pored organizovanja vanjske ocjene za ukupno 67 zdravstvene ustanove... Više detalja »

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA ASKVA-E NA III KONGRESU FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE

U organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, Farmaceutskog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Farmaceutskog društva Republike Srpske, u Sarajevu je, od 14. do 17.05.2015. godine održan III... Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu juli - decembar 2014. godine

U drugoj polovini 2014. godine tim Agencije je sprovelo niz aktivnosti na polju sertifikacije sa velikim brojem zdravstvenih ustanova, kako javnih tako i privatnih. Pored organizovanja vanjske ocjene za ukupno 72 zdravstvene... Više detalja »

Završna konferencija projekta "Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, programu sertifikacije domova zdravlja i usposta

Konferencija povodom završetka projekta "Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, programu sertifikacije domova zdravlja i uspostavljanju sistema za praćenje kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" održana je... Više detalja »

Obavještenje - obuka ocjenjivača

Uspješno prijavljeni kandidati za Obuku ocjenjivača ASKVA-e koja će se održati u Banjoj Luci putem e-maila biti će obaviješteni o svim informacijama i daljim koracima vezano za održavanje obuke. Informacije o narednim obukama koje... Više detalja »

Učešće predstavnika ASKVA-e na XV svjetskom kongresu sterilizacije

U organizaciji Češkog i slovačkog udruženja za prevenciju intrahospitalnih infekcija (Czech and Slovak Society for Nosocomial Infections Prevention - SPNN), u Pragu je, od 15. do 18.10.2014. održan XV svjetski kongres... Više detalja »

Sertifikovana prva bolnička ustanova u Republici Srpskoj

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ u Prijedoru uspješno sprovela postupak sertifikacije čime je ova bolnica stekla status sertfikovane zdravstvene ustanove. Sertifikaciji bolnice... Više detalja »

Održana TAIEX radionica u Bukureštu

Biro za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange), koji predstavlja posebno odjeljenje u okviru Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, u saradnji sa... Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu april - juni 2014. godine

U Trebinju je u periodu od 29-30. maja 2014. godine ASKVA organizovala obuku za ocjenjivače za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka. Obuku je uspješno završilo 11 vanjskih ocjenjivača, koji su time postali saradnici... Više detalja »