Novosti

Učešće predstavnika ASKVA-e na međunarodnim radionicama i konferencijama

U prethodnom periodu održano je nekoliko značajnih konferencija na polju unapređenja zdravstvene zaštite na kojima su prisustvovali i aktivno učestvovali i predstavnici Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje… Više detalja »

Aktivnosti na akreditaciji u Domu zdravlja Novi Grad

U sklopu aktivnosti na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta, Dom zdravlja Novi Grad, kontinuirano i sa velikom predanošću, ulaže napore i poduzima mjere i korake kojima želi da trajno unaprijedi kvalitet zdravstvenih usluga… Više detalja »

Akreditacija CMZ Gradiška

Nastavak saradnje Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS sa Asocijacijom XY na Projektu mentalnog zdravlja realizuje se kroz aktivnosti na ostvarivanju projektnog cilja „Promovisanje… Više detalja »

Obavještenje

S obzirom da je broj predviđenih polaznika "Obuke za ocjenjivače ASKVA-e za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju domova zdravlja" popunjen, prijave pristigle od utorka 21.08.2012. godine neće biti razmatrane. Informacije o… Više detalja »

Edukacija farmaceuta u postupku sertifikacije apoteka

Nakon faze izrade i usvajanja dokumenata kojima se reguliše postupak sertifikacije zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, postupka koji je u naše zdravstvo uveden Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2009. godine, uslijediće… Više detalja »

Visina troškova sertifikacije zdravstvenih ustanova

Uz saglasnost Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Upravni odbor J.U. Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je donio Tarifu – visinu troškova za… Više detalja »

Predstavljen projekat uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj

Izvor: web stranica MZSZ RS Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, organizovalo je u utorak, 28.05.2012. godine predstavljanje projekta „Uvođenje sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove u… Više detalja »

Pravilnik o standardima za sertifikaciju zdravstvenih ustanova

Pravilnik o standardima za sertifikaciju zdravstvenih ustanova je donesen od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 40/12.  Pravilnik možete… Više detalja »

Završni seminar u okviru Projekta mentalnog zdravlja - komponenta C1

U sklopu Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske sprovodi aktivnosti na postizanju projektnog cilja C1 koji se odnosi na… Više detalja »

Akreditacija TPM-e i CBR-a Doma zdravlja u Bijeljini

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je u Domu zdravlja Bijeljina u prethodnom periodu organizovana i provedena vanjska ocjena u postupku akreditacije 16 timova porodične medicine i tima Centra za fizikalnu rehabilitaciju u… Više detalja »