Obavještenje - obuke ocjenjivača za sertifikaciju zdravstvenih ustanova

31. januar 2013

Uspješno prijavljeni kandidati za Obuku ocjenjivača za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju domova zdravlja i bolnica i Obuku ocjenjivača za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka će putem e-maila biti obaviješteni o svim informacijama i daljim koracima vezano za održavanje obuke.

 

Informacije o narednim obukama koje planiramo organizovati u drugim gradovima Republike Srpske na vrijeme će biti objavljene na našoj web stranici.