Registar

U skladu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik Republike Srpske broj 44/15), Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske vodi registar sertifikovanih zdravstvenih ustanova i isti objavljuje na internet stranici Agencije.

Registar sertifikovanih zdravstvenih ustanova, prema Pravilniku o postupku sertifikacije zdravstvene ustanove i sadržaju registra sertifikovanih zdravstvenih ustanova (Službeni glasnik Republike Srpske broj 20/12), sadrži slijedeće podatke:

·         Naziv sertifikovane zdravstvene ustanove,

·         Standarde po kojima je izvršeno ocjenjivanje,

·         Broj rješenja o sertifikaciji i datum izdavanja i

·         Podatke o ukidanju i prestanku sertifikacije.

Registar se mjesečno ažurira, u skladu sa promjenama statusa sertifikovanih zdravstvenih ustanova.

 

Preuzmi registar