Новости

Aктивности АСКВА-е на пољу сертификације у периоду април - јуни 2018. године

Преглед програма сертификације јавних и приватних здравствених установа за период април – јуни 2018. дат је у табели испод. Оцјењивачи Агенције обавили су 37 вањских оцјењивања као и предоцјењивачке посјете за 80 здравствених… Више детаља »

Информација за здравствене установе

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета Републике Српске је донијела полугодишњи план предоцјењивачких посјета здравственим установама у поступку сертификације за период јули - децембар 2018. План можете… Више детаља »

Информација за фармацеуте

У интересу стандардизовања поступка израде оралних суспензија који се скоро свакодневно спроводи у већини апотека АСКВА је израдила примјер упутства за израду оралне суспензије као и примјер евиденције о изради оралних… Више детаља »

Радионица о превенцији повреда код дјеце и безбједност у саобраћају

Радионица о превенцији повреда код дјеце и безбједности саобраћаја одржана је у Бањој Луци 15. и 16. маја 2018. године. Радионица везана за примјену инструмента TEACH-VIP (енгл. Violence and Injury prevention - VIP) са акцентом… Више детаља »

Одржана HINARI радионица

Представница Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске госпођа Ивана Рогић је у периоду од 14. до 17. маја 2018. године у Сарајеву учествовала на HINARI радионици… Више детаља »

Активности АСКВА-е на пољу сертификације у периоду јануар - март 2018. године

И у 2018. години АСКВА наставља спровођење програма сертификације јавних и приватних здравствених установа. Током прва три мјесеца 2018. године обављено је 8 вањских оцјењивања (преглед је у табели испод), као и… Више детаља »

Активности АСКВА-е на пољу сертификације у периоду јули - децембар 2017. године

У другој половини 2017. године настављене су активности на пољу сертификације кроз организовање посјета здравственим установама. Поред организовања вањске оцјене за укупно 35 здравствених установа (преглед је у табели испод),… Више детаља »

Учешће запослених у Агенцији на семинарима и конгресима у земљи и иностранству у 2017. години

Запослени АСКВА-е су и у 2017. години учествовали на обукама, домаћим и међународним конференцијама, на којима су стицали знања важна за даље унапређење рада АСКВА-е и лично усавршавање. Др Синиша Стевић, директор ЈУ АСКВА… Више детаља »

Активности АСКВА-е на пољу сертификације у периоду јануар - јуни 2017. године

У првој  половини 2017. године, Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске је, у складу са Планом сертификације здравствених установа, организовала и започела поступак… Више детаља »

Сертификација 27 здравствених установа

Током четвртог тромјесечја 2016. године, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске је издало рјешења о додјељивању статуса сертификоване здравствене установе за укупно 27 установа, и то за 18 апотека, 3… Више детаља »