Akreditacija centra za mentalno zdravlje Bijeljina

Izuzetno nam je zadovoljstvo da vas obavijestimo da je nakon temeljitih priprema timova Centra za mentalno zdravlje u Domu zdravlja u Bijeljini, kao i zadovoljavanja formalno-pravnog aspekta koji je definisan Pravilnikom o akreditaciji zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, proveden postupak akreditacije ovog CMZ-a.

Zahvaljujući agilnosti direktora DZ Bijeljina, dr Zlatka Maksimovića i tima njegovih saradnika, koji su prepoznali značaj akreditacije u sistemu kvaliteta zdravstvene zaštite, te visokoj motivaciji samih zaposlenih Centra za mentalno zdravlje u ovom DZ, provedene su izuzetno kvalitetne pripreme, nakon kojih je 25.02.2011. godine organizovana i vanjska ocjena.

Ocjenjivanje je obavio tim registrovanih vanjskih ocjenjivača Agencije koji i sami rade u CMZ domova zdravlja Doboj i Brčko. Cjelokupan proces priprema i postupak ocjenjivanja je protekao u izvrsnoj organizaciji i uz veliku ljubaznost domaćina.

Ocjenjivači su proveli vanjsku ocjenu koristeći metode razgovora sa članovima tima, pregledom medicinske dokumentacije, uslova rada i opreme kao i metodom anketiranja pacijenata. Timovi ocjenjivača su nakon realizovane vanjske ocjene dostavili Agenciji za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS pisani izvještaj, kojim je konstatovan izuzetno visok nivo kvaliteta koji je dostignut u CMZ Bijeljina, na čemu iskreno čestitamo. Na osnovu pomenutog izvještaja, Komisija za akreditaciju je na svom sastanku održanom 04.03.2011. godine donijela rješenje o dodjeli statusa akreditacije Centru za mentalno zdravlje Bijeljina.

Ovom prilikom Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta RS se zahvaljuje svim zaposlenima CMZ Bijeljina i rukovodstvu DZ na naporima koje su uložili da bi se proveo ovaj postupak i pozivamo ih da zajednički i dalje radimo na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.

Nazad na Novosti