Uslovi korišćenja

Saglasni ste da ćete koristiti ovaj sajt samo u zakonskim okvirima. Ne smijete koristi ovaj sajt za:

  • slanje, objavljivanje ili korišćenje materijala koji su agresivni, uvredljivi, klevetnički, nedolični, nepristojni, prijeteći ili nezakoniti i koji krše autorska prava, povjerljivost, privatnost i druga prava.
  • širenje lančanih pisama, spamova, neželjene pošte ili za štetno i zlonamjerno ponašanje koje izaziva ili može izazvati štetu, uznemiravanje, neprijatnosti ili nepotreban strah prilikom korišćenja ovog sajta.

Ne smijete zaobići niti pokušati da zaobiđete mjere bezbijednosti ili pokušati da izmijenite sadržaj sajta osim ako to nije izričito dozvoljeno.

Zadržavamo pravo da isključimo određene korisnike sa servisa kao i podatke o njima ukoliko zloupotrebljavaju sajt (što podrazumijeva prije svega hakerisanje, prevare ili širenje računarskih virusa). Takođe možemo napraviti izmjene servisa bez prethodnog upozorenja, a ovo može podrazumijevati i uklanjanje servisa u bilo koje vrijeme.

U interesu svih korisnika sarađivaćemo sa inspektorima i organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreže.

Administrator neće biti odgovoran za bilo kakvu direktnu, indirektnu, posljedičnu ili drugu štetu nastalu korišćenjem ovog sajta ili drugih linkovanih sajtova.

Zvanični sajt ASKVA-e može da sadrži linkove ka drugim sajtovima. Linkovani sajtovi nisu pod kontrolom ASKVA-e i ASKVA nije odgovorna za njihov sadržaj (uključujući, bez ograničenja, sve linkove koje sadrži linkovani sajt ili sve izmjene i unošenja novih verzija linkovanih sajtova). ASKVA nije odgovorna za za bilo koji oblik prenosa primljenog sadržaja sa drugog linkovanog sajta. ASKVA obezbjeđuje ove linkove korisnicima samo kao pogodnost, tako da postavljanje ovih linkova na zvaničnom sajtu ASKVA-e ne podrazumijeva udruživanja ASKVA-e sa njihovim operaterima.

Možete pogledati, kopirati ili odštampati strane sa ovog sajta isključivo za lične, nekomercijalne svrhe. U suprotnom ne možete koristiti, modifikovati, kopirati, štampati, prikazati, reprodukovati, distribuirati ili objavljivati informacije sa ovog sajta bez izričite dozvole administratora. Administrator može bilo kad, bez prethodne najave, da napravi izmjene na sajtu.
Informacije na ovom sajtu mogu da sadrže tehničke ili tipografske greške. Informacije mogu biti promijenjene ili ažurirane bez prethodne najave.

Sigurnost i praćenje podataka

Zvanični sajt ASKVA-e zadržava pravo da sakuplja slijedeće informacije o svojim korisnicima:

  • ime domena sa kog je pristupljeno sajtu
  • datum i vrijeme pristupa sajtu
  • adresa (takođe poznata kao URL adresa) sa koje je klikom pristupljeno na link za pristup sajtu ASKVA-e.

U cilju sigurnosti sajta, sav saobraćaj na mreži se prati kako bi se identifikovali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promjene informacija kao i pokušaji kriminalnih aktivnosti. Navigacijske informacije mogu da se koriste za dobijanje podatka u istragama lica ovlašćenih za sprovođenje zakona i na osnovu zahtjeva pravnog postupka.

Štaviše, da bi se od neovlašćene upotrebe zaštitio zvanični sajt ASKVA-e i računarski sistem koji podržava sajt i da bi se osiguralo njegovo pravilno funkcionisanje, pristup pojedinaca ovom sajtu i računarskom sistemu se prati i evidentira od strane ovlašćenog osoblja. Svako ko koristi ovaj sajt i računarski sistem koji podržava sajt, izričito pristaje na ovakvo nadgledanje i ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima. Neovlašćeni pokušaji da se postavi ili promijeni sadržaj sajta, ili se na drugi način prouzrokuje šteta na sajtu ili računarskom sistemu, su strogo zabranjeni i kažnjivi zakonom.

Promjena sajta bez prethodne najave

Zvanični sajt ASKVA-e je javni servis. Ovaj sajt je dinamičan i vremenom će se mijenjati bez prethodne najave. Korisnici ovog sajta su stoga u potpunosti odgovorni za provjeru tačnosti, potpunosti i podobnosti sadržaja koji se na njemu nalaze.