Reference

ASKVA je u dosadašnjem radu učestvovala u slijedećim projektima:

  • Jačanje zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini sa fokusom na primarni nivo zdravstvene zaštite/model porodične medicine sa učešćem timova porodične medicine (WHO - CIDA),
  • Podrška reformi zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini – Komponenta 3: Akreditacija i obezbjeđenje kvaliteta (WHO - EU),
  • Jačanje zdravstvenog sistema Bosne i Hercegovine za integraciju u Evropsku uniju (EU - SOFRECO)
  • Evaluacija reforme u izabranim područjima primarnog zdravstvenog sektora u Republici Srpskoj (CIDA - Svjetska banka),
  • Projekat mentalnog zdravlja – Komponenta C1: Ostvarenje kvalitetne zaštite mentalnog zdravlja u zajednici podržano je kao jedan od prioriteta reforme od strane upravljačkih struktura domova zdravlja (Projekat mentalnog zdravlja u BiH – Asocijacija XY - SDC).