Референце

АСКВА је у досадашњем раду учествовала у слиједећим пројектима:

  • Јачање здравственог система у Босни и Херцеговини са фокусом на примарни ниво здравствене заштите/модел породичне медицине са учешћем тимова породичне медицине (WHO - CIDA),
  • Подршка реформи здравственог система у Босни и Херцеговини – Компонента 3: Акредитација и обезбјеђење квалитета (WHO - EU),
  • Јачање здравственог система Босне и Херцеговине за интеграцију у Европску унију (EU - SOFRECO)
  • Евалуација реформе у изабраним подручјима примарног здравственог сектора у Републици Српској (CIDA - Свјетска банка),
  • Пројекат менталног здравља – Компонента Ц1: Остварење квалитетне заштите менталног здравља у заједници подржано је као један од приоритета реформе од стране управљачких структура домова здравља (Пројекат менталног здравља у БиХ – Асоцијација XY - SDC).