Јавне набавке

Јавна установа Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске поступке јавне набавке роба, услyга и радова спроводи у складу са одредбама Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ 39/14).

2022. година

2021. година