Пројекти

Поред основних активности које обухватају програме сертификације и акредитације здравствених установа у Републици Српској, АСКВА учествује у изради и имплементацији разних пројеката који се баве унапређењем квалитета као и других различитих пројеката у области здравствене заштите.