Документи

Сертификација

Правилник о поступку сертификације ЗУ и садржају регистра сертификованих установа
Правилник о поступку сертификације ЗУ и садржају регистра сертификованих установа

Захтјев за регистрацију у поступку сертификације ЗУ
Захтјев за регистрацију у поступку сертификације ЗУ

Захтјев за понављање поступка сертификације код АСКВА
Захтјев за понављање поступка сертификације код АСКВА

Правилник о стандардима за сертификацију ЗУ
Правилник о стандардима за сертификацију ЗУ

Правилник о измјенама и допунама правилника о стандардима за сертификацију здравствених установа
Правилник о измјенама и допунама правилника о стандардима за сертификацију здравствених установа

Правилник о измјенама правилника о стандардима за сертификацију здравствених установа
Правилник о измјенама правилника о стандардима за сертификацију здравствених установа

Сертификациони стандарди за АПМ
Сертификациони стандарди за АПМ

Сертификациони стандарди за ДЗ
Сертификациони стандарди за ДЗ

Сертификациони стандарди за апотеке
Сертификациони стандарди за апотеке

Сертификациони стандарди за стоматолошке амбуланте
Сертификациони стандарди за стоматолошке амбуланте

Сертификациони стандарди за специјалистичке амбуланте
Сертификациони стандарди за специјалистичке амбуланте

Сертификациони стандарди за специјалистичке стоматолошке амбуланте
Сертификациони стандарди за специјалистичке стоматолошке амбуланте

Сертификациони стандарди за Завод за стоматологију
Сертификациони стандарди за Завод за стоматологију

Сертификациони стандарди за Завод за ортопедију, физикалну медицину и рехабилитацију
Сертификациони стандарди за Завод за ортопедију, физикалну медицину и рехабилитацију

Сертификациони стандарди за болнице
Сертификациони стандарди за болнице

Водич кроз сертификацију за домове здравља
Водич кроз сертификацију за домове здравља

Акредитација