О Агенцији

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске је основана одлуком Владе Републике Српске 2002. године, а започела је са радом у фебруару 2003. године. Агенција је подржана кроз пројекат Основног здравства финансираног из кредита Свјетске банке.

Одлуком Владе Републике Српске др Синиша Стевић именован је за директора Агенције.

Осим директора и 9 запослених, Агенција тренутно има више од 100 сарадника који се ангажују по потреби.

Агенција је основана као републичка управна организација а 2010. године је промијенила правни статус и наставила рад као јавна установа.

Надлежности Агенције дефинисане су Законом о здравственој заштити објављеним у Службеном гласнику Републике Српске бр. 106/09 (преузми овдје) и Законом о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити објављеним у Службеном гласнику Републике Српске бр. 44/15 (преузми овдје) и обухватају:

1. Сертификацију здравствених установа,

2. Акредитацију здравствених установа,

3. Праћење и вредновање индикатора квалитета.