О Агенцији

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске је основана одлуком Владе Републике Српске 2002. године, а започела је са радом у фебруару 2003. године. Агенција је подржана кроз пројекат Основног здравства финансираног из кредита Свјетске банке.

Влада Републике Српске је Рјешењем о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске бр. 04/1-012-2-277/20 од 6.2.2020. године именовала Бојана Лукића, дипл.ецц., за вршиоца дужности директора.

Осим директора и 10 запослених, Агенција тренутно има више од 100 сарадника који се ангажују по потреби.

Агенција је основана као републичка управна организација а 2010. године је промијенила правни статус и наставила рад као јавна установа.

Надлежности Агенције дефинисане су Законом о здравственој заштити објављеним у Службеном гласнику Републике Српске бр. 106/09 (преузми овдје) и Законом о измјенама и допунама Закона о здравственој заштити објављеним у Службеном гласнику Републике Српске бр. 44/15 (преузми овдје) и обухватају:

1. Сертификацију здравствених установа,

2. Акредитацију здравствених установа,

3. Праћење и вредновање индикатора квалитета.