О Агенцији

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске је основана одлуком Владе Републике Српске 2002. године, а започела је са радом у фебруару 2003. године. Агенција је подржана кроз пројекат Основног здравства финансираног из кредита Свјетске банке.

Влада Републике Српске је Рјешењем о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске бр. 04/1-012-2-1637/23 од 11.5.2023. године именовала др Дариа Додоша, спец. хирургије, за вршиоца дужности директора.

Осим директора и 11 запослених, Агенција тренутно има више од 100 сарадника који се ангажују по потреби.

Агенција је основана као републичка управна организација а 2010. године је промијенила правни статус и наставила рад као јавна установа.

Надлежности Агенције дефинисане су Законом о здравственој заштити објављеним у Службеном гласнику Републике Српске бр. 57/22 (преузми овдје).

Агенција обавља стручне, регулаторне и развојне послове у вези са процјеном и унапређењем квалитета и сигурности здравствене заштите, и друге послове у складу са законом.