Мисија и визија

Мисија

Мисија Агенције за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите (у даљем тексту: Агенција) је да континуирано ради на унапређењу квалитета здравствене заштите у Републици Српској, а на основу Политике унапређења квалитета и сигурности у области здравствене заштите у РС. Посебан задатак Агенције је вршење акредитације здравствених установа и пружање других услуга учесницима у здравственој заштити, што доприноси унапређењу перформанси здравственог система.

Вриједности

Рад Агенције вођен је слиједећим основним вриједностима:

  • потпуна посвећеност потребама друштва и здравственог система,
  • усаглашеност са највишим етичким стандардима,
  • стално унапређење знања и вјештина свих запослених,
  • стално унапређење свих процеса и механизама везаних за унапређење квалитета здравствене заштите.

Визија

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС ће постати један од кључних актера у здравственом систему РС који доприноси континуираном унапређењу квалитета у области здравствене заштите, а на добробит свих грађана РС.