Услови коришћења

Сагласни сте да ћете користити овај сајт само у законским оквирима. Не смијете користи овај сајт за:

  • слање, објављивање или коришћење материјала који су агресивни, увредљиви, клеветнички, недолични, непристојни, пријетећи или незаконити и који крше ауторска права, повјерљивост, приватност и друга права.
  • ширење ланчаних писама, спамова, нежељене поште или за штетно и злонамјерно понашање које изазива или може изазвати штету, узнемиравање, непријатности или непотребан страх приликом коришћења овог сајта.

Не смијете заобићи нити покушати да заобиђете мјере безбиједности или покушати да измијените садржај сајта осим ако то није изричито дозвољено.

Задржавамо право да искључимо одређене кориснике са сервиса као и податке о њима уколико злоупотребљавају сајт (што подразумијева прије свега хакерисање, преваре или ширење рачунарских вируса). Такође можемо направити измјене сервиса без претходног упозорења, а ово може подразумијевати и уклањање сервиса у било које вријеме.

У интересу свих корисника сарађиваћемо са инспекторима и органима надлежним за сузбијање криминалних активности и повреде система и мреже.

Администратор неће бити одговоран за било какву директну, индиректну, посљедичну или другу штету насталу коришћењем овог сајта или других линкованих сајтова.

Званични сајт АСКВА-е може да садржи линкове ка другим сајтовима. Линковани сајтови нису под контролом AСКВА-е и АСКВА није одговорна за њихов садржај (укључујући, без ограничења, све линкове које садржи линковани сајт или све измјене и уношења нових верзија линкованих сајтова). АСКВА није одговорна за за било који облик преноса примљеног садржаја са другог линкованог сајта. АСКВА обезбјеђује ове линкове корисницима само као погодност, тако да постављање ових линкова на званичном сајту АСКВА-е не подразумијева удруживања АСКВА-е са њиховим оператерима.

Можете погледати, копирати или одштампати стране са овог сајта искључиво за личне, некомерцијалне сврхе. У супротном не можете користити, модификовати, копирати, штампати, приказати, репродуковати, дистрибуирати или објављивати информације са овог сајта без изричите дозволе администратора. Администратор може било кад, без претходне најаве, да направи измјене на сајту.
Информације на овом сајту могу да садрже техничке или типографске грешке. Информације могу бити промијењене или ажуриране без претходне најаве.

Сигурност и праћење података

Званични сајт АСКВА-е задржава право да сакупља слиједеће информације о својим корисницима:

  • име домена са ког је приступљено сајту
  • датум и вријеме приступа сајту
  • адреса (такође позната као УРЛ адреса) са које је кликом приступљено на линк за приступ сајту АСКВА-е.

У циљу сигурности сајта, сав саобраћај на мрежи се прати како би се идентификовали неовлашћени покушаји постављања или промјене информација као и покушаји криминалних активности. Навигацијске информације могу да се користе за добијање податка у истрагама лица овлашћених за спровођење закона и на основу захтјева правног поступка.

Штавише, да би се од неовлашћене употребе заштитио званични сајт АСКВА-е и рачунарски систем који подржава сајт и да би се осигурало његово правилно функционисање, приступ појединаца овом сајту и рачунарском систему се прати и евидентира од стране овлашћеног особља. Свако ко користи овај сајт и рачунарски систем који подржава сајт, изричито пристаје на овакво надгледање и уколико оно покаже злоупотребу или криминалне радње, може се искористити за пријаву надлежним органима. Неовлашћени покушаји да се постави или промијени садржај сајта, или се на други начин проузрокује штета на сајту или рачунарском систему, су строго забрањени и кажњиви законом.

Промјена сајта без претходне најаве

Званични сајт АСКВA-е је јавни сервис. Овај сајт је динамичан и временом ће се мијењати без претходне најаве. Корисници овог сајта су стога у потпуности одговорни за провјеру тачности, потпуности и подобности садржаја који се на њему налазе.