Политика приватности

АСКВА поштује приватност посјетилаца овог сајта, те ће све податке прикупљене приликом испуњавања образаца користити искључиво у сврхе аутентификације корисника, анализе и статистике. АСКВА ни у једном тренутку неће податке о корисницима и посјетиоцима сајта понудити трећим странама као релевантне податке.

АСКВА не сноси одговорност за евентуалну штету на рачунару насталу преузимањем датотека с овог сајта или с интернетских страница до којих читаоци дођу путем линка с овог сајта.

Све промјене политике приватности биће правовремено објављене на овој страници или учињене доступнима корисницима на неки други одговарајући начин.