Misija i vizija

Misija

Misija Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite (u daljem tekstu: Agencija) je da kontinuirano radi na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, a na osnovu Politike unapređenja kvaliteta i sigurnosti u oblasti zdravstvene zaštite u RS. Poseban zadatak Agencije je vršenje akreditacije zdravstvenih ustanova i pružanje drugih usluga učesnicima u zdravstvenoj zaštiti, što doprinosi unapređenju performansi zdravstvenog sistema.

Vrijednosti

Rad Agencije vođen je slijedećim osnovnim vrijednostima:

  • potpuna posvećenost potrebama društva i zdravstvenog sistema,
  • usaglašenost sa najvišim etičkim standardima,
  • stalno unapređenje znanja i vještina svih zaposlenih,
  • stalno unapređenje svih procesa i mehanizama vezanih za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite.

Vizija

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS će postati jedan od ključnih aktera u zdravstvenom sistemu RS koji doprinosi kontinuiranom unapređenju kvaliteta u oblasti zdravstvene zaštite, a na dobrobit svih građana RS.