Javne nabavke

Javna ustanova Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske postupke javne nabavke roba, uslyga i radova sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH 39/14).