O Agenciji

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je osnovana odlukom Vlade Republike Srpske 2002. godine, a započela je sa radom u februaru 2003. godine. Agencija je podržana kroz projekat Osnovnog zdravstva finansiranog iz kredita Svjetske banke.

Odlukom Vlade Republike Srpske dr Siniša Stević imenovan je za direktora Agencije.

Osim direktora i 9 zaposlenihAgencija trenutno ima više od 100 saradnika koji se angažuju po potrebi.

Agencija je osnovana kao republička upravna organizacija a 2010. godine je promijenila pravni status i nastavila rad kao javna ustanova.

Nadležnosti Agencije definisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik Republike Srpske 106/09) i obuhvataju:

1. Sertifikaciju zdravstvenih ustanova,

2. Akreditaciju zdravstvenih ustanova,

3. Praćenje i vrednovanje indikatora kvaliteta.