Пилотирање и евалуација ACG система америчког Универзитета Johns Hopkins у РС

Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске је у другој половини 2012. године покренула пилот-пројекат са Центром за истраживање и развој здравствене заштите Школе за јавно здравство „Bloomberg Универзитета Johns Hopkins из Балтимора, савезна држава Мериленд.

Пројекат под називом „Пилотирање и евалуација ACG система америчког Универзитета Johns Hopkins у Републици Српској“ уводи ACG систем који ће служити за мјерење коморбидитета популације у Републици Српској и израчунавати очекиване потребе за здравственим услугама. Пацијенти различитих домова здравља ће бити усклађени по коморбидитету и израчунаваће се оправданост веће потрошње ресурса здравственог система. Ово је пилот-пројекат о начинима којима се може постићи боља дистрибуција ресурса између различитих домова здравља. Специфични циљ овог пројекта је пилотирање АЦГ система за електронско праћење учинковитости 20 тимова породичне медицине у два дома здравља, који обухватају популацију од 30.000 грађана, са одговарајућом ИТ инфраструктуром за електронско извјештавање и са тимовима породичне медицине са искуством у кориштењу постојећег електронског програма (софверска апликација).

ACG систем

ACG систем је приступ у мјерењу морбидитета пацијената и популације. Користи податке о успостављеним дијагнозама и прописаним лијековима за сврставање пацијената у једну од 93 једнозначно одређене групе – прилагођене клиничке групе (adjusted clinical groups ACG) чиме је омогућено прецизније представљање укупне комбинације морбидитета. За разлику од система који врше груписање на основу епизода његе, ACG узима у обзир комбинацију свих болести једног пацијента током различитих контаката са здравственим системом. Тренутно је у употреби или се тестира у преко 12 земаља у свијету са циљем да се унаприједи тачност и исправност у процјени учинка давалаца здравствених услуга, предвиђајући употребу здравственог система и успостављајући праведно финансирање.