Akreditacija CMZ Distrikta Brčko

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) nastavlja veoma uspješnu saradnju sa Centrom za mentalno zdravlje Distrikta Brčko započetu u martu 2010. godine akreditacijom ovog CMZ. CMZ Distrikta Brčko bio je prvi centar koji je uspješno izvršio pripreme i finalizirao proces akreditacije prema Standardima za akreditaciju za centre za mentalno zdravlje ASKVA-e.

Vanjska ocjena u postupku prve re-akreditacije CMZ Distrikta Brčko, koju su 3. jula 2013. godine obavili registrovani vanjski ocjenjivači Agencije, među kojima su uz zaposlene u Agenciji bili i zdravstveni profesionalci u oblasti mentalnog zdravlja, potvrdila je predanost i angažovanje svih članova tima ovog centra unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga u oblasti mentalnog zdravlja kroz program akreditacije. Komisija Agencije je, na osnovu izvještaja ocjenjivača, sa zadovoljstvom dodijelila status akreditacije timu ovog centra za mentalno zdravlje.

Agencija se ovim putem zahvaljuje v.d. direktora novoosnovane Javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Distrikta Brčko dr Nihadu Šibonjiću, načelnici CMZ dr Zlati Paprić i svim zaposlenima u ovom centru na prepoznavanju značaja akreditacije u sistemu kvaliteta zdravstvene zaštite kao i na inicijativi i preduzetim naporima da se status akreditacije uspješno održi.

Nazad na Novosti