Akreditacija CMZ Pale i CZMZ Banja Luka

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS nastavlja aktivnosti na realizaciji projektnog cilja „Promovisanje procesa akreditacije centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj“ u sklopu saradnje sa Projektom mentalnog zdravlja u BiH. U proteklom periodu završeni su procesi akreditacije centara za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Pale i Doma zdravlja Banja Luka.

Nakon opsežnih priprema u ovim centrima tokom kojih je uložen veliki trud članova timova, vanjske ocjene u postupku akreditacije organizovane su 28. oktobra u CMZ Pale i 7. novembra 2013. godine u CZMZ Banja Luka kada su registrovani ocjenjivači Agencije, kroz standardne metode u postupku akreditacije, potvrdili ispunjenost potrebnih uslova pa je komisija Agencije, na osnovu izvještaja ocjenjivača, sa zadovoljstvom dodijelila status akreditacije timovima centara za zaštitu mentalnog zdravlje DZ Pale i DZ Banja Luka.

Tim Agencije želi da se zahvali direktorima i ostalom rukovodstvu DZ Pale i DZ Banja Luka, načelnicima CMZ Pale dr Aleksandri Garić i CZMZ Banja Luka dr Ranki Kalinić, kao i svim zaposlenima u ovim centrima za zaštitu mentalnog zdravlja na prepoznavanju značaja akreditacije u sistemu kvalitetazdravstvene zaštite kao i na inicijativi i preduzetim naporima da se postupak akreditacija uspješno realizuje. Takođe se zahvaljujemo i vanjskim ocjenjivačima u postupku akreditacije CMZ na saradnji i pomoći u realizaciji postupka akreditacije timova CMZ. 

U okviru Projekta mentalnog zdravlja do sada je akreditovano osam centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj, a do kraja sprovođenja projektnih aktivnosti očekuje se akreditacija još dva centra za mentalno zdravlje.

Nazad na Novosti