Akreditacija CMZ

Nastavak saradnje Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS sa Asocijacijom XY na Projektu mentalnog zdravlja realizuje se kroz aktivnosti na ostvarivanju projektnog cilja „Promovisanje procesa akreditacije centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj“. U sklopu ovih projektnih aktivnosti, tokom mjeseca novembra 2012. godine organizovane su i sprovedene vanjske ocjene u postupku akreditacije centara za mentalno zdravlje u četiri doma zdravlja u Republici Srpskoj.

tim CMZ Srbac

Članovi timova CMZ Ugljevik, Novi Grad, Doboj i Srbac su u prethodnom periodu uložili izuzetne napore kako bi u vrlo kratkom roku kvalitetno sproveli pripreme za vanjsko ocjenjivanje. Registrovani ocjenjivači Agencije, zdravstveni profesionalci zaposleni u centrima za mentalno zdravlje Gradiška, Prijedor, Doboj, Novi Grad, Srbac, Zvornik, Pale i Brčko, vanjskom ocjenom na licu mjesta 12. novembra u CMZ Ugljevik, 15. novembra u CMZ Novi Grad, 20. novembra u CMZ Doboj i 29. novembra 2012. u CMZ Srbac, kroz standardne metode u postupku akreditacije, potvrdili su ispunjenost svih potrebnih uslova pa je komisija Agencije, na osnovu izvještaja ocjenjivača, sa zadovoljstvom dodijelila status akreditacije timovima centara za mentalno zdravlje DZ Ugljevik, DZ Novi Grad, DZ Doboj i DZ Srbac.

tim CMZ Ugljevik

Agencija se ovim putem zahvaljuje direktorima DZ Ugljevik, DZ Novi Grad, DZ Doboj i DZ Srbac, načelnicima CMZ Ugljevik dr Vasiki Drašković, CMZ Novi Grad dr Ireni Marin, CMZ Doboj dr Slađani Onrust i CMZ Srbac dr Aleksandri Gromilić i svim zaposlenima u ovim centrima za mentalno zdravlje na prepoznavanju značaja akreditacije u sistemu kvaliteta zdravstvene zaštite kao i na inicijativi i preduzetim naporima da se postupak akreditacija uspješno realizuje.

U okviru Projekta mentalnog zdravlja do sada je akreditovano pet centara za mentalno zdravlje u Republici Srpskoj, a do kraja sprovođenja projektnih aktivnosti očekuje se akreditacija još pet centara za mentalno zdravlje.

Nazad na Novosti