Akreditacija TPM-e i CBR-a Doma zdravlja u Bijeljini

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je u Domu zdravlja Bijeljina u prethodnom periodu organizovana i provedena vanjska ocjena u postupku akreditacije 16 timova porodične medicine i tima Centra za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici, čemu su predhodile opsežne prireme u skladu sa procesom akreditacije i Pravilnikom o akreditaciji zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.

Ocjenjivanje 16 timova porodične medicine Doma zdravlja u Bijeljini, koje su obavili kvalifikovani registrovani ocjenjivači Agencije, je sprovedeno u oktobru mjesecu 2011. godine, nakon čega je Komisija za akreditaciju pozitivno ocijenila rad tih TPM i dodijelila im akreditacioni status. Ukupan broj akreditovanih timova porodične medicine u Domu zdravlja Bijeljina sada iznosi 31. 

Pripreme za akreditaciju je uspješno savladao i Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici DZ Bijeljina što je i potvrđeno vanjskim ocjenjivanjem organizovanim 23. februara 2012. godine pa je Komisija za akreditaciju i timu CBR Bijeljina rješenjem dodijelila status akreditacije. 

Ovom prilikom Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta RS se zahvaljuje svim zaposlenima DZ Bijeljina i rukovodstvu DZ prvo na tome što su prepoznali značaj akreditacije u sistemu kvaliteta zdravstvene zaštite, a zatim posebno na naporima koje su svi uložili kako bi postigli ove rezultate i dosadašnjem radu na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.

Nazad na Novosti