Akreditovane apoteke stekle i status sertifikovanih apoteka

Rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, donesenim 11. septembra 2013. godine, potvrđena je sertifikacija i dodijeljen status sertifikovane apoteke za tri apoteke koje posluju u sastavu ZU Apoteke „B Pharm“, „Jana“, „B Pharm br.22“ i „B Pharm br.7“. 

Postupak ocjenjivanja u postupku sertifikacije ovih apoteka sproveli su 27. jula 2013. godine ocjenjivači Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) prema Standardima za sertifikaciju apoteka a u skladu sa Pravilnikom o postupku sertifikacije zdravstvenih ustanova i sadržaju registra sertifikovanih ustanova.

Ove tri apoteke su i jedine apoteke u Republici Srpskoj sa važećim statusom akreditacije kod ASKVA-e. Vanjska ocjena u postupku akreditacije apoteka obavljena je u avgustu 2012. godine u apoteci „Jana“ a u novembru 2012. godine u apotekama „B Pharm br.22“ i „B Pharm br.7“.

Ovom prilikom Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta RS se zahvaljuje rukovodstvu i svim zaposlenima u apotekama „Jana“, „B Pharm br.22“ i „B Pharm br.7“ na tome što su prepoznali značaj sertifikacije i akreditacije u sistemu sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite te posebno na naporima koje su svi zaposleni uložili kako bi postigli ove rezultate. Nadamo se da će ovaj uspjeh biti podstrek i za ostale apoteke ove zdravstvene ustanove da se uključe u proces unapređenja sigurnosti i kvaliteta u procesu pružanja zdravstvenih usluga.

Nazad na Novosti