Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u 2013. godini

Nakon prvog završenog <link record:tt_news:165>postupka sertifikacije zdravstvene ustanove u decembru 2012. godine, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srske tokom 2013. godine je intenzivirala aktivnosti na polju sertifikacije zdravstvenih ustanova.

Pored razvoja dokumentacije, neophodne za sprovođenje postupka sertifikacije, ASKVA je sprovela i obuke za ocjenjivače za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka (u februaru u Banjoj Luci i u septembru u Bijeljini), te obuku za ocjenjivače za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju domova zdravlja i bolnica (u februaru u Gradišci). Obuku je uspješno završilo 55 vanjskih ocjenjivača, koji su time postali saradnici ASKVA-e. Intenzivirani su i kontakti sa ambulantama porodične medicine, te specijalističkim ambulantama i centrima, čijim su predstavnicima održana dva predavanja vezana za pripremu za postupak sertifikacije (u junu u Banjaluci i u decembru u Tesliću). Također, iskustva ASKVA-e u procesu sertifikacije apoteka prezentovana su na XIV simpozijumu farmaceuta u Bijeljini.

U tabeli je prikazan pregled aktivnosti u sprovedenim postupcima sertifikacije zdravstvenih ustanova tokom 2013. godine, sa datumima organizovanja predocjenjivačkih i ocjenjivačkih posjeta.

Naziv

Datum predocjenjivanja

Datum ocjenjivanja

Izdato Rješenje MZSZ o dodjeli sertifikacije

Domovi zdravlja

1.         

Dom zdravlja Derventa

20.05.2013.

03.09.2013.

Da

2.          

Dom zdravlja Šamac

25.06.2013.

10.10.2013.

Da

3.         

Dom zdravlja Laktaši

25.10.2013.

28.11.2013.

U postupku

4.          

Dom zdravlja Teslić

06.11.2013.

13.12.2013.

Da

5.          

Dom zdravlja Prijedor

20.11.2013.

30.12.2013.

U postupku

Apoteke

6.          

BILJANA (3 apoteke), Banja Luka

03.04.2013.

22.05.2013.

Da

7.          

B PHARM (3 apoteke), Banja Luka

27.05.2013.

22.07.2013.

Da

8.          

HEMOLEK(3 apoteke), Laktaši

20.06.2013.

10.07.2013. 25.07.2013

Da

9.         

ANAPHARM, Banja Luka

25.07.2013.

23.08.2013.

Da

10.      

DRGOLIĆ, Srbac

29.07.2013.

23.08.2013.

Da

11.      

JEVTIĆ, Laktaši

20.08.2013.

02.10.2013.

Da

12.       

NINA 1, Bijeljina

24.09.2013.

05.11.2013.

24.12.2013.

Da

13.       

LAVANDA, Bijeljina

24.09.2013.

05.11.2013.

Da

14.       

DAMJANOVIĆ (2 apoteke), Modriča

04.11.2013.

09.12.2013.

Da

15.       

STEFANOVIĆ (2 apoteke), Derventa

12.11.2013.

18.12.2013.

Da

16.       

CENTAR PHARM, Derventa

12.11.2013.

18.12.2013.

Da

Specijalističke ambulante

17.       

APM DR SNEŽA, Ugljevik

29.11.2013.

24.12.2013.

Da

 

Nazad na Novosti