Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu april - juni 2014. godine

U Trebinju je u periodu od 29-30. maja 2014. godine ASKVA organizovala obuku za ocjenjivače za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka. Obuku je uspješno završilo 11 vanjskih ocjenjivača, koji su time postali saradnici ASKVA-e.Obuka za ocjenjivače po standardima za sertifikaciju bolnica i domova zdravlja, kao i akreditaciju timova porodične medicine, održana je u Zvorniku 23. i 24. juna 2014. godine. Ovu obuku je uspješno završio 21 vanjski ocjenjivač.

Nastavljeni su i kontakti sa predstavnicima javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i do sada su, pored sprovedenih postupaka sertifikacije (posljednji tromjesečni pregledu tabeli ispod), obavljene i predocjenjivačke posjeteza značajan broj zdravstvenih ustanova (8 domova zdravlja, 3 bolnice, 1 zavod, 3 specijalističke ambulante i 41 apoteka). U narednim mjesecima očekuju se i vanjske ocjene u postupku sertifikacije ovih ustanova.

U tabeli je prikazan pregled aktivnosti u sprovedenim postupcima sertifikacije zdravstvenih ustanova, sa datumima organizovanja predocjenjivačkih i ocjenjivačkih posjeta, za period april – juni 2014. godine.

Naziv

Datum predocjenjivanja

Datum ocjenjivanja

Izdato Rješenje MZSZ o dodjeli sertifikacije

Bolnice i zavodi

1.           

Opšta bonica „Dr Mladen Stojanović“, Prijedor

26.02.2014.

23-24.04.2014.

U postupku

Domovi zdravlja

2.           

Dom zdravlja Srbac

27.02.2014.

11.04.2014.

Da

3.           

Dom zdravlja Istočno Sarajevo

28.01.2014.

15.04.2014.

U postupku

4.           

Dom zdravlja Modriča

26.03.2014.

29.04.2014.

U postupku

5.           

Dom zdravlja Novi Grad

30.01.2014.

13.05.2014.

Da

6.           

Dom zdravlja Kostajnica

07.03.2014.

04.06.2014.

U postupku

Apoteke

7.           

ABC Pharm (2 apoteke), Banjaluka

21.01.2014.

16.04.2014.

Da

8.           

Ivipharm (2apoteke), Banjaluka

04.02.2014.

22.05.2014.

Da

9.           

Librapharm (2 apoteke), Srbac

12.02.2014.

30.04.2014.

Da

10.        

Tomović, Bileća

17.02.2013.

28.05.2014.

Da

11.        

Hercegovinalijek, Bileća

17.02.2014.

28.05.2014.

Da

12.        

Belladonna (5 apoteka), Trebinje

18-20.02.2014.

26-27.05.2014.

Da

13.        

Moja apoteka (2 apoteke), Banjaluka

24.03.2014.

12.05.2014.

Da

Specijalističke ambulante

14.        

Specijalistička ambulanta interne medicine CARDIO, Banjaluka

07.04.2014.

28.04.2014.

Da

15.        

Specijalistička pedijatrijska ambulanta DR KELEMAN, Banjaluka

02.04.2014.

28.04.2014.

U postupku

16.        

Specijalistička ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku SONOMED, Prijedor

08.04.2014.

21.05.2014.

Da

17.        

Specijalistička ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku DR VOJNIKOVIĆ, Kozarska Dubica

28.03.2014.

23.06.2014.

U postupku

18.        

Specijalistička pedijatrijska ambulanta DR MITROVIĆ, Bijeljina

01.04.2014.

26.06.2014.

U postupku

19.        

Specijalistička pulmološka ambulanta DR GOLIĆ, Srbac

14.03.2014.

06.06.2014.

U postupku

                                                                                                                        

Nazad na Novosti