Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu januar - mart 2014. godine

U Trebinju je u periodu od 17-18. februara 2014. godine ASKVA organizovala obuku za ocjenjivače za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju domova zdravlja i bolnica. Obuku je uspješno završilo 26 vanjskih ocjenjivača, koji su time postali saradnici ASKVA-e.

U ovom periodu su nastavljeni kontakti sa predstavnicima javnih i privatnih zdravstvenih ustanova i za značajan broj zdravstvenih ustanova organizovane su predocjenjivačke posjete. U narednim mjesecima očekuju se i vanjske ocjene u postupku sertifikacije ovih ustanova.

U tabeli je prikazan pregled aktivnosti u sprovedenim postupcima sertifikacije zdravstvenih ustanova, sa datumima organizovanja predocjenjivačkih i ocjenjivačkih posjeta.

Naziv

Datum predocjenjivanja

Datum ocjenjivanja

Izdato Rješenje MZSZ o dodjeli sertifikacije

Domovi zdravlja

1.           

Dom zdravlja Zvornik

25.12.2013.

10-11.04.2014.

U postupku

Apoteke

2.           

SANJAFARM, Prijedor

25.11.2013.

16.01.2014.

Da

3.           

NESA-FARM (3 apoteke), Gradiška

27.11.2013.

22.01.2014.

Da

4.           

FARMANEA, Banjaluka

04.12.2013.

16.01.2014.

Da

5.           

EVROPA-LEK (2 apoteke), Prnjavor

04.12.2013.

29.01.2014.

Da

6.           

PROFARM (3 apoteke), Gradiška

13.02.2014.

13.03.2014.

U postupku

Specijalističke ambulante

7.           

Specijalistička pedijatrijska ambulanta DR MANOJLOVIĆ, Banjaluka

10.01.2014.

06.02.2014.

Da

Nazad na Novosti