Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu januar - mart 2018. godine

I u 2018. godini ASKVA nastavlja sprovođenje programa sertifikacije javnih i privatnih zdravstvenih ustanova. Tokom prva tri mjeseca 2018. godine obavljeno je 8 vanjskih ocjenjivanja (pregled je u tabeli ispod), kao i predocjenjivačke posjete za 27 zdravstvenih ustanova (10 apoteka, 9 stomatoloških ambulanata, 4 specijalističke ambulante i po 1 bolnica, dom zdravlja i specijalistički centar). Vanjske ocjene za ove ustanove organizovaće se u narednom periodu.

U tabeli je prikazan pregled aktivnosti u sprovedenim postupcima sertifikacije zdravstvenih ustanova, sa datumima organizovanja predocjenjivačkih i ocjenjivačkih posjeta, za period januar – mart 2018. godine.

Naziv

Datum predocjenjivanja

Datum ocjenjivanja

Izdato Rješenje MZSZ o dodjeli sertifikacije

Apoteke

1.           

ZU Apoteka "LD Melem", Banja Luka

20.10.2017.

27.2.2018.

U postupku

2.           

Apoteka "Pharmanova 7", Derenta

18.10.2017.

7.2.2018.

Da

3.           

Apoteka "Pharmanova 8", Šamac

18.10.2017.

7.2.2018.

Da

4.           

Apoteka "B-Pharm 11", Novi Grad

2.11.2017.

23.3.2018.

U postupku

5.           

Apoteka "B-Pharm 26", Prijedor

13.12.2017.

22.3.2018.

U postupku

6.           

ZU "Profarm", apoteka "Divna Mejdan", Banja Luka

6.2.2018.

27.3.3018.

U postupku

Specijalističke ambulante i centri

7.           

ZU Specijalistički centar „Dr Brkić“, Doboj

26.10.2017.

9.3.2018.

U postupku

Stomatološke ambulante

8.           

ZU Stomatološka ambulanta "Belident", Laktaši

15.6.2017.

1.2.2018

U postupku

                                                                                                                        

Nazad na Novosti