Aktivnosti na akreditaciji u Domu zdravlja Novi Grad

U sklopu aktivnosti na polju unapređenja sigurnosti i kvaliteta, Dom zdravlja Novi Grad, kontinuirano i sa velikom predanošću, ulaže napore i poduzima mjere i korake kojima želi da trajno unaprijedi kvalitet zdravstvenih usluga koje pruža uz istovremeno unapređenje procesa rada u samoj ustanovi.

Pripreme za akreditaciju, sprovedene tokom početka ove godine, uspješno je savladao Centar za fizikalnu rehabilitaciju u zajednici DZ Novi Grad što je pozitivno ocijenjeno i potvrđeno vanjskim ocjenjivanjem u postupku akreditacije od strane registrovanih ocjenjivača Agencije. Vanjska ocjena na licu mjesta organizovana je 25. maja 2012. godine, nakon čega je početkom juna mjeseca Komisija za akreditaciju Agencije rješenjem dodijelila status akreditacije timu CBR Novi Grad.

Aktivnosti menadžmenta i svih zaposlenih u DZ Novi Grad, na čelu sa direktorom dr Zoranom Rađenovićem, na daljoj realizaciji procesa akreditacije u ovoj ustanovi nastavljaju se kroz opsežne pripreme na akreditovanju Centra za mentalno zdravlje kao i timova porodične medicine DZ Novi Grad. Očekujemo da će i ovi procesi, na obostrano zadovoljstvo, biti uspješno realizovani u skorijoj budućnosti.

 

Ovim putem Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS želi da zahvali cjelokupnom timu DZ Novi Grad, prvo na tome što su prepoznali značaj akreditacije u sistemu kvaliteta zdravstvene zaštite, a zatim posebno na naporima koje su svi uložili kako bi postigli ove rezultate, kao i na njihovom dosadašnjem i budućem radu na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj. Takođe, želimo da pružimo našu podršku i zaposlenima u službama DZ Novi Grad koji su u procesu sprovođenja priprema za akreditaciju kao i da im poželimo uspjeh u procesu sticanja statusa akreditacije.

Nazad na Novosti