Dr Charles Shaw u posjeti Republici Srpskoj

U okviru realizacije Projekta uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove Republike Srpske, Republiku Srpsku je u periodu od 17. do 20. septembra 2013. godine posjetio Charles Shaw PhD, MB BS, FFPH, FHSM, uvaženi svjetski i evropski ekspert za pitanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite.

Tokom trodnevnog boravka u Republici Srpskoj dr Charles Shaw je održao niz predavanja na temu „Produbljivanje razumijevanja kvaliteta u Evropi (DuQuE Project)“ za predstavnike zdravstvenih institucija i ostale zdravstvene profesionalce svih nivoa zdravstvene zaštite Republike Srpske, o evropskom projektu koji ima za cilj da prouči efektivnost sistema unapređenja kvaliteta u bolnicama širom Evrope, te da predstavi različita iskustva u oblasti unapređenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite.

Uz gosta na predavanjima su učestvovali i mr sc. dr med. Gordan Jelić, direktor Jedinice za koordinaciju projekata MZSZ RS, Radomir Bošković, predstavnik konsultantske kuće „Bonex inženjering“ te mr sc. dr med. Siniša Stević, direktor ASKVA-e koji su dali osvrt na dosadašnje aktivnosti na unapređenju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenog sistema Republike Srpske i predstavili buduće korake u razvoju sistema.

Tokom svog boravka u Republici Srpskoj dr Charles Shaw učestvovao je i u predocjenjivačkoj posjeti u postupku sertifikacije Univerzitetske bolnice Foča, uz ocjenjivački tim ASKVA-e, gdje se na licu mjesta upoznao sa procesom ocjenjivanja i programom sertifikacije.

Nazad na Novosti