II Ultra dani sterilizacije

Viši stručni saradnik u Sektoru za sertifikaciju Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske, Branko Stevanović, dr stomatologije, je u periodu od 4 – 6. oktobra 2018. godine aktivno učestvovao na simpozijumu II Ultra dani sterilizacije pod nazivom „Savremeni protokol centralne sterilizacije“, koji je održan na Zlatiboru u “Grand Hotelu Tornik”.

Kroz predavanja eminentnih predavača, kao i kroz praktične radove, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa savremenim protokolima sterilizacije, najsavremenijom opremom i načinom rada.

Teme predavanja su se ticale različitih aspekata sterilizacije: validacija procesa sterilizacije, novi pakovni materijali, reprocesiranje, sterilizacija vodonik peroskidom, kao i prevencija i kontrola širenja intrahospitalnih infekcija u endoskopskim procedurama i kardiovaskularnoj hirurgiji.

Agencija se na Simpozijumu predstavila posterom na temu „Kontrola infekcije u stomatološkim ambulantama u Republici Srpskoj“ autora B. Stevanović, V. Vujić-Aleksić, S. Štrbac koji je nagrađen od strane organizatora. Poster je izrađen na osnovu pregleda izvještaja o ocjenjivanju stomatoloških ambulanti u postupku sertifikacije u Republici Srpskoj u periodu od 15.9.2015. do 15.9.2018. godine.

Nazad na Novosti