Konferencija o jačanju zdravstvenih profesija

U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske 15. i 16. aprila 2024.godine održana je Konferencija o jačanju zdravstvenih profesija, u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Regionalne kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu i kancelarije SZO BiH.

U okviru projekta SZO/EU „Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u Bosni i Hercegovini - Ostvarivanje potencijala reformi zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini vođenih primarnom zdravstvenom zaštitom“ ova Konferencija je posvećena podršci EU reformi zdravstvenog sektora i ostvarivanju potencijala u domenu primarne zdravstvene zaštite. Konferenciji je prisustvovao tim stručnjaka i konsultanata SZO, na čelu s gospodinom Crisom Scotterom, savjetnikom za ljudske resurse za zdravstvenu politiku iz Regionalne kancelarije SZO za Evropu. Tema Konferencije je podrška i unapređenje trenutnog stanja u obrazovanju zdravstvenih profesionalaca kao i identifikacija izazova i mogućnosti za dalji razvoj. Ispred Agencije učešće Konferenciji dala je dr stom. Tanja Paunić, viši stručni saradnik za poslove akreditacije i praćenja unapređenja kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite.

Nazad na Novosti