Kurs "QMS Ocjenjivač ISO 9001"

Lloyd's Register iz Beograda je u periodu 21-25.03.2011. godine u prostorijama ASKVA-e održao kurs za ocjenjivače/vodeće ocjenjivače sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) „Lead auditor ISO 9001" koji su pohađali zaposleni u Agenciji za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta Republike Srpske uz kolege iz Doma zdravlja Bijeljina.

Kurs je organizovan tako da pruži znanja i vještine potrebne za obavljanje provjere menadžmenta sistema u odnosu na standard ISO 9001. Kurs u potpunosti ispunjava kriterijume Međunarodnog registra sertifikovanih ocjenjivača (IRCA – <link http: www.irca.org>www.irca.org). Tokom četiri i po dana trajanja kursa, polaznici su se teorijski i praktično kroz vježbe pripremali za obavljanje provjere sistema menadžmenta kvalitetom bilo kojeg preduzeća koje je uveloQMS i koje se želi sertifikovati prema ISO9001.

Standard ISO9001:2008 Sistemi menadžmenta kvalitetom specificira zahtjeve koji se mogu koristiti za ocjenu sposobnosti organizacije da zadovolji kupce i primjenljive zakone i propise. Standard je usmjeren na zadovoljavanje korisnika i jedini je dokument prema kojem se može sprovoditi potvrđivanje od strane treće strane odnosno sertifikacija.

Predavač na izuzetno kvalitetnom kursu bio je Milan Ivanović, direktor preduzeća Lloyd’s Register doo Beograd. Polaznicima kursa su dodijeljeni sertifikati o pohađanju kursa i sertifikati o uspješno položenom kursu za ocjenjivače prema standardu ISO9001.

Organizovanje kursa je dio početnih priprema koje ASKVA sprovodi da bi u što skorije vrijeme obavila proces sertifikacije sopstvenog sistema menadžmenta kvalitetom prema međunarodnom standardu ISO 9001.

Nazad na Novosti