Obavještenje - obuka ocjenjivača za sertifikaciju apoteka

S obzirom da smo primili veći broj prijava od predviđenog broja polaznika "Obuke za ocjenjivače ASKVA-e za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka", nove prijave neće biti razmatrane. Informacije o obukama koje planiramo organizovati u drugim gradovima Republike Srpske na vrijeme će biti objavljene na našoj web stranici.

30. januar 2013.

Obavještavamo sve zainteresovane da Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS organizuje dvodnevnu „Obuku za ocjenjivače ASKVA-e za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju apoteka“.

Obuka će biti održana u Banjoj Luci u periodu 20-21. februara 2013. godine.

Zainteresovani za obuku ovdje mogu preuzeti Obrazac za registraciju koji treba popuniti i e-mailom poslati Agenciji. Program obuke će izabranim učesnicima naknadno biti dostavljen. Troškovi putovanja i smještaj učesnicima neće biti plaćeni.

Broj učesnika obuke je ograničen i ovo obavještenje ostaje otvoreno do popunjavanja predviđenog broja polaznika.

Nazad na Novosti