Obavještenje - obuka ocjenjivača

Uspješno prijavljeni kandidati za Obuku ocjenjivača ASKVA-e koja će se održati u Zvorniku putem e-maila biti će obaviješteni o svim informacijama i daljim koracima vezano za održavanje obuke.

Informacije o narednim obukama koje planiramo organizovati u drugim gradovima Republike Srpske na vrijeme će biti objavljene na našoj web stranici.

Obavještavamo sve zainteresovane da Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS organizuje dvodnevnu „Obuku za ocjenjivače ASKVA-e“.

Obuka će biti održana u Zvorniku 23. i 24. juna 2014. godine.

Zainteresovani za obuku ovdje mogu preuzeti Obrazac za registraciju koji treba popuniti i e-mailom poslati Agenciji. Program obuke će izabranim učesnicima naknadno biti dostavljen. Troškovi putovanja i smještaj učesnicima neće biti plaćeni.

Broj učesnika obuke je ograničen i ovo obavještenje ostaje otvoreno do popunjavanja predviđenog broja polaznika.

Nazad na Novosti