Održana Godišnja radionica ESQH

Zagrebu je 23. i 24. maja 2013. godine u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ održana Godišnja radionica Evropskog udruženja za kvalitet zdravstvene zaštite (ESQH) sa temom „Performance measurement in healthcareRadionicu je uz ESQH organizovalo i Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatskog liječničkog zbora, koje je istovremeno obilježilo i 10. godišnjicu postojanja i rada Društva.

Radionica je imala međunarodni karakter, i uz direktora AKAZ dr Ahmeda Nove i direktora ASKVA dr Siniše Stevića sa saradnicima dr Vesnom Vujić-Aleksić i Jagodom Berić, polaznici su bili predstavnici udruženja i agencija za kvalitet i sigurnost zdravstvene zaštite iz Danske, Poljske, Velike Britanije, Češke Republike, Crne Gore i domaćina Hrvatske.

Prvim danom radionice obuhvaćene su teme o mjerenju performance (izvršenja) u zdravstvenom sitemu uz predstavljanje rezultata PATH projekta Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj (WHO Performance measurement tools for hospitals). Drugi dan radionice učesnici su imali priliku da se informišu o dostignućima iz oblasti sigurnosti pacijenata i kulture sigurnosti. Godišnja radionica ESQH, kao i do sada, je bila izvrsna prilika za zdravstvene profesionalce iz regiona i Evrope da razmijene iskustva i uspostave saradnju s ciljem poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Nazad na Novosti