Održana HINARI radionica

Predstavnica Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske gospođa Ivana Rogić je u periodu od 14. do 17. maja 2018. godine u Sarajevu učestvovala na HINARI radionici „Train the Trainers“ koju je organizovala Svjetska zdravstvena organizacija u Bosni i Hercegovini (WHO), u saradnji sa programom „Research4Life“.

“Hinari Access to Research for Health Programme“ je program koji vodi Svjetska zdravstvena organizacija u saradnji sa svojim partnerima, a namijenjen je lokalnim institucijama zemalja u razvoju kojim se omogućava pristup u/na 15,000 časopisa iz oblasti zdravstva i medicine, 47,000 elektronskih knjiga i 100 ostalih izvora za zdravstvene ustanove i institucije.

Program je vodio g. Lenny Rhine, PhD, koordinator E-Library Training Initiative. (Librarians without Borders®/Medical Library Association projekat je osnovala fondacija „Elsevier“ još godine 2007.). Od 2007. godine, g. Rhine je održao 65 HINARI i Research4Life radionica u 35 zemalja i razvio više od 20 trening modula.

Uz mnoštvo praktičnih individualnih i grupnih vježbi, program radionice pokrio je sljedeće teme:

 • Strategije i alati za pretraživanje
 • Evaluacija
 • Kako čitati naučni rad
 • Pretraga HINARI portala
 • SUMMON program za preciznije pretraživanje unutar HINARI portala
 • Vrste časopisa i njihovih uticaja
 • Upotreba PubMed portala
 • Korištenje filetera u PubMed
 • Istorijat i napredne opcije pretrage
 • Upotreba MY NCBI (National Center for Biotechnology Info)
 • Izvori e-knjiga za korisnike HINARI portala
 • Izvori informacija o zdravstvu na internetu
 • Časopisi i knjige sa otvorenim pristupom
 • Kategorije izdavača
 • Upotreba softvera za navođenje referenci ZOTERO
 • Marketing HINARI izvora
 • Kako napisati i objaviti naučni rad
 • Web bibliografija i
 • Zaštita prava intelektualne svojine: autorska prava i plagijati.

 

Nazad na Novosti