Sertifikovana prva bolnička ustanova u Republici Srpskoj

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ u Prijedoru uspješno sprovela postupak sertifikacije čime je ova bolnica stekla status sertfikovane zdravstvene ustanove.

Sertifikaciji bolnice predhodile su sveobuhvatne i opsežne višegodišnje pripreme na uvođenju i unapređenju sistema menadžmenta i sistema kvaliteta, kroz aktivnosti usmjerene na razvoju i primjeni procedura i uputstava, obrazaca, planova i programa, i drugih dokumenata kojim se prate svi radni procesi zdravstvene ustanove. Pripreme za postupak sertifikacije bolnice u Prijedoru intenzivirane se početkom 2014. godine a predocjenjivanje u postupku sertifikacije sprovedeno je 26. februara 2014. godine. Nakon ove posjete, uslijedile su finalne pripreme rukovodstva i svih zaposlenih ove zdravstvene ustanove na usaglašavanju sa zahtjevima sertifikacinih standarda kako bi sevanjskom ocjenjivačkom posjetom potvrdila ispunjenost usvojenih standarda sigurnosti u pružanju zdravstvenih usluga.

Postupak vanjskog ocjenjivanja u postupku sertifikacije bolnice sproveli su 23. i 24. aprila 2014. godine ocjenjivači Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske prema Standardima za sertifikaciju bolnica  a u skladu sa Pravilnikom o postupku sertifikacije zdravstvenih ustanova i sadržaju registra sertifikovanih ustanova.

Rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, donesenim 1. septembra 2014. godine, potvrđena je sertifikacija i bolnici „Dr Mladen Stojanović“ je dodijeljen status sertifikovane bolnice a svečano uručenje Rješenja upriličeno je 24. septembra 2014. na prijemu organizovanim u bolnici u Prijedoru povodom predstavljanja ostvarenih poslovnih rezultata.

Direktor prijedorske bolnice dr Mirko Sovilj istakao je da je taj dan bio važan dan za ustanovu i prilika da se zvanično prezentuje da je ustanova stekla status sertifikovane bolničke ustanove. Prema njegovim riječima, projekat je u ustanovi od samog početka shvaćen veoma ozbiljno i konačna verifikacija znači da su svi zaposleni kao i svi segmenti rada u ustanovi omogućili bolje uslove rada i, prije svega, viši stepen zdravstvene zaštite korisnika usluga. Direktor ističe da su stvoreni uslovi za sigurniju dijagnostiku i liječenje pacijenata, ali i da je povećana bezbijednost pacijenata i svakog zaposlenog zdravstvenog radnika na njegovom radnom mjestu.

Ovom prilikom Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta RS se zahvaljuje rukovodstvu i svim zaposlenima u bolnici „Dr Mladen Stojanović“ iz Prijedora, na čelu sa direktorom dr Mirkom Soviljem, na tome što su prepoznali značaj sertifikacije u sistemu sigurnosti zdravstvene zaštite, na naporima koje su svi uložili kako bi postigli ove rezultate i postali prva sertifikovana bolnica u Republici Srpskoj, uz želju da se uspješna poslovna saradnja nastavi i ubuduće.

Nazad na Novosti