Sertifikovana prva specijalistička ambulanta u Republici Srpskoj

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je Zdravstvena ustanovaAmbulanta porodične medicine „Dr Sneža“ iz Ugljevika uspješno završila postupak sertifikacije i stekla status sertfikovane ustanove, čime je potvrđeno da je ispunila propisane standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

Postupak ocjenjivanja ZU APM „Dr Sneža“ sproveli su 24. decembra 2013. godine ocjenjivači Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske prema Standardima za sertifikaciju ambulanti porodične medicine a u skladu sa Pravilnikom o postupku sertifikacije zdravstvenih ustanova i sadržaju registra sertifikovanih ustanova. Rješenje Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kojim je ova ambulanta porodične medicine stekla status sertifikovane ustanove, doneseno je 30. januara 2014. godine.

Ova zdravstvena ustanova je prva specijalistička ambulanta u privatnom vlasništvu koja je sprovela proces sertifikacije i ispunila zahtjeve standarda koji se, između ostalog, tiču kontinuirane edukacije zaposlenih, praćenja odgovarajućih procedura koji se tiču sigurnosti zdravstvene zaštite, adekvatnog vođenja medicinske dokumentacije, kontrole intrahospitalnih infekcija, pravilnog zbrinjavanja medicinskog otpada i prijavljivanja neželjenih događaja.

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta RS želi da se zahvali timu porodične medicine u ambulanti „Dr Sneža“ na naporima koje su uložili na ostvarivanju ovog rezultata i odličnoj saradnji razvijenoj tokom postupka sertifikacije ove zdravstvene ustanove, za koju se nadamo da će biti nastavljena i ubuduće kroz aktivnosti na unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga koje ova ambulanta pruža pacijentima.

Nazad na Novosti