Svjetski dan sigurnosti pacijenata

Sigurnost pacijenta je odsustvo sprečive štete za pacijenta tokom procesa pružanja zdravstvene zaštite i smanjenje rizika od nepotrebne štete na prihvatljivi minimum. Prihvatljivi minimum odnosi se na kolektivne pojmove datog trenutnog znanja, raspoloživih resursa i konteksta u kojem je pružena njega odmjeren prema riziku od neliječenja ili drugog liječenja. Jasne politike, kapaciteti rukovodstva, podaci za poboljšanje sigurnosti, kvalifikovani zdravstveni radnici i efikasno uključivanje pacijenata u njegu, neophodni su da bi se osigurala održiva i značajna poboljšanja u sigurnosti zdravstvene zaštite.

U zdravstvu niko ne smije biti oštećen. Ipak, hiljade pacijenata širom svijeta svakog dana trpe štetu koja može da se izbjegne ili su izloženi riziku od povrede dok im se pruža zdravstvena zaštita. Istraživanja navode da 4 od 10 pacijenata dožive neku vrstu štetne posljedice liječenja u ustanovama primarne zdravstvene zaštite, od kojih je 80% moglo biti spriječeno; 134 miliona neželjenih događaja svake se godine zabilježi u bolnicama zemalja sa srednjim i niskim dohotkom, što pridonosi brojci od 2,6 miliona smrti godišnje kao posljedica nesigurne zdravstvene zaštite; troškovi grešaka u medikaciji procjenjuju se na 42 milijarde američkih dolara godišnje.

Prepoznajući sigurnost pacijenta kao globalni zdravstveni prioritet, sve 194 zemlje članice Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) su na 72. Svjetskoj zdravstvenoj skupštini 25. maja 2019. godine, usvojile rezoluciju „Globalna akcija za sigurnost pacijenta“ (Resolution WHA 72.6), i podržale uspostavljanje Svjetskog dana sigurnosti pacijenta, koji će se obilježavati svake godine 17. septembra.

Svjetski dan sigurnosti pacijenta poziva na globalnu solidarnost i usklađenu akciju svih zemalja i međunarodnih partnera kako bi se poboljšala sigurnost pacijenta. Dodatno, Dan  okuplja pacijente, porodice, njegovatelje, zajednice, zdravstvene radnike, lidere zdravstvene zaštite i kreatore zdravstvenih politika, kako bi pokazali svoju predanost sigurnosti pacijenta. Tema prvog Svjetskog dana sigurnosti pacijenta 2019. godine bila je „Sigurnost pacijenta: globalni zdravstveni prioritet“. Ova tema imala je za cilj uspostaviti naslijeđe dana i naglasiti važnost davanja prioriteta i rješavanja sigurnosti pacijenta na globalnom nivou od strane svih sudionika. Kako bi se promovisala otvorena komunikacija za učenje na greškama i naglasila važnost sigurnosti pacijenta, slogan Svjetskog dana sigurnosti pacijenta 2019. godine bio je „Govori za sigurnost pacijenta!“.

Pandemija COVID-19 otkrila je ogromne izazove sa kojima se zdravstveni radnici suočavaju na globalnom nivou. Zdravstveni radnici nailaze na povećan rizik od infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom, nasilja, nesreća, stigme, bolesti i smrti. Štaviše, rad u stresnom okruženju pogoršava rizike po fizičko i mentalno zdravlje i sigurnost zdravstvenih radnika čineći ih sklonijim greškama koje mogu dovesti do štete za pacijenta.

„Sigurnost zdravstvenog radnika: prioritet za sigurnost pacijenta“ je, zbog toga, odabrana kao tema za Svjetski dan sigurnosti pacijenata 2020. godine, koji se fokusira na uzajamnu povezanost sigurnosti zdravstvenih radnika i sigurnosti pacijenata, prikazanu sloganom „Sigurni zdravstveni radnici, sigurni pacijenti“. Ovo naglašava potrebu za sigurnim radnim okruženjem za zdravstvene radnike kao preduslovom za osiguranje sigurnosti pacijenata. Uporedo sa ovim sloganom, SZO predlaže poziv na akciju „Govori za sigurnost zdravstvenih radnika!“, koja zahtijeva hitne i održive akcije od strane svih sudionika za prepoznavanje i investiranje u sigurnost zdravstvenih radnika, kao prioritet za sigurnost pacijenata.

17. septembra 2020. godine, SZO će pokrenuti globalnu kampanju ističući sigurnost zdravstvenih radnika kao preduslov za sigurnost pacijenata i pozivajući ljude da pokažu svoju posvećenost da zdravstvenu zaštitu učine sigurnijom za sve. Sve ključne zainteresovane strane - države, međunarodne i nacionalne organizacije i zdravstvene ustanove ohrabruju se da na osnovu ove globalne kampanje razvijaju nacionalne i lokalne kampanje prilagođene njihovom kontekstu. Oznaka globalne kampanje je osvjetljavanje prepoznatljivih spomenika, znamenitosti i javnih mjesta narandžastom bojom, u saradnji s lokalnim vlastima. Ovo će ujedno biti i gest poštovanja i zahvalnosti svim zdravstvenim radnicima.

IZVOR: www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day

Nazad na Novosti