UČEŠĆE PREDSTAVNIKA ASKVA-E NA III KONGRESU FARMACEUTA BOSNE I HERCEGOVINE

U organizaciji Komore magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine, Farmaceutskog društva Federacije Bosne i Hercegovine i Farmaceutskog društva Republike Srpske, u Sarajevu je, od 14. do 17.05.2015. godine održan III kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.

Glavna tema Kongresa bila je farmacija zasnovana na dokazima, a predavanja su se odvijala u nekoliko sesija: apotekarska i bolnička farmacija; klinička farmacija i farmakologija; socijalna farmacija, farmakoekonomika i farmakoepidemiologija; bromatologija i nutricija; farmaceutsko zakonodavstvo i etika; farmakognozija; medicinska biohemija; farmaceutska tehnologija i biotehnologija; hemija lijekova; farmaceutska analitika. U okviru Kongresa održano je 5 plenarnih predavanja, 95 oralnih prezentacija i prikazano oko 70 postera.

ASKVA je na Kongresu prikazala svoja iskustva vezana za sertifikaciju apoteka radom naslova „Sertifikacija apoteka otvorenog tipa u Republici Srpskoj: iskustva, prepreke i preporuke“, autora V.Vujić-Aleksić, S. Štrbac. Prezentaciju možete preuzeti ovdje.

Kongres je bio izvrsna prilika da se kroz interesantna predavanja i diskusije objedine nauka i praksa i razmijene iskustva vezana za farmaceutsku praksu i budući razvoj farmaceutske struke sa kolegama iz zemalja regiona, kao i svijeta.

Nazad na Novosti