Završna konferencija projekta "Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, programu sertifikacije domova zdravlja i usposta

Konferencija povodom završetka projekta "Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, programu sertifikacije domova zdravlja i uspostavljanju sistema za praćenje kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti" održana je juče, 4. decembra 2014. godine u sali za konferencije Vlade Republike Srpske.

Konferenciji, koja je održana u organizaciji Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA), pored domaćina iz MZSZ RS i ASKVA-e, prisustvovali su predstavnici direktori, načelnici službi porodične medicine i koordinatori kvaliteta domova zdravlja iz Republike Srpske, Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, direktor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH kao i drugi uvaženi gosti iz zdravstvenih ustanova u Republici Srspkoj. Sa konferencije je poručeno je da je projekat uspješno realizovan, te da su svi definisani ciljevi, a to su akreditacija 200 timova porodične medicine i sertifikacija 20 domova zdravlja u Republici Srpskoj, kao i uspostavljanje osnova sistema za praćenje indikatora kvaliteta u PZZ u potpunosti ostvareni.


U deset domova zdravlja u Republici Srpskoj (Derventa, Banja Luka, Bijeljina, Novi Grad, Laktaši, Zvornik, Prijedor, Čelinac, Kostajnica i Gradiška) akreditovano je ukupno 200 timova porodične medicine, a proces ocjenjivanja u procesu sertifikacije završen je u 20 domova zdravlja(Bijeljina, Derventa, Šamac, Laktaši, Teslić, Prijedor, Zvornik, Srbac, Istočno Sarajevo, Modriča, Novi Grad, Kostajnica, Trebinje, Čelinac, Banja Luka, Gradiška, LJubinje, Bileća, Mrkonjić Grad i Rogatica), dok je do sada za 15 domova zdravlja izdano rješenje o sticanju statusa sertifikovane ustanove.

Osim toga, definisano je 55 pokazatelja kvaliteta za rad timova porodične medicine i izrađena je internet aplikacija koja na osnovu podataka iz elektronskih kartona timova i na osnovu nivoa vrijednosti svakog indikatora, automatski dodjeljuje odgovarajući broj bodova svakom timu porodične medicine. Ovaj sistem se može uspješno primijeniti i za unapređenje načina plaćanja timova porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

O ostvarenim rezultatima i iskustvima u procesima sertifikacije i akreditacije govorili su predstavnici ASKVA-e i sertifikovanih domova zdravlja iz Prijedora, Bijeljine, Zvornika i Kostajnice.

Predstavnicima ovih dvadeset domova zdravlja uručena su i priznanja za doprinos na unapređenju sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj. Priznanja je uručio direktor Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite dr Siniša Stević.

Projekat „Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, sertifikacije domova zdravlja i uspostavljanju sistema za praćenje kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ realizovan je kao dio aktivnosti projekta „Jačanje zdravstvenog sektora“ sa ciljem da se unaprijedi kvalitet i sigurnost zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Dvogodišnji projekat (2012 - 2014. godine) sprovela je Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.

Prezentaciju ostvarenih rezultata projekta predstavljenih na konferenciji možete pogledati ovdje. Fotografije sa konferencije se mogu pogledati na našoj Flickr stranici ovdje.

Nazad na Novosti