Ambulanta porodične medicine

                   

 

BROJ KRITERIJUMA/ INDIKATORA

 

KRITERIJUM/INDIKATOR

 

PITANJE

 

ODGOVOR/POJAŠNJENJE

 

2.1.1 C

 

Članovi tima imaju pristup setu za hitne intervencije (aparat za kiseonik, set za reanimaciju i komplet za terapiju anafilaktičkog šoka).

 

Šta je sadržaj „seta za reanimaciju“? Šta će ocjenjivači tražiti na uvid?

 

 

 

Minimum sadržaja seta za reanimaciju su: ambu balon, silkonska maska (odrasli i djeca), airway tubusi (različitih veličina), otvarač za usta, kliješta za jezik. Boca sa kiseonikom (može biti različite zapremine) sa reducir ventilom i maske sa crijevom za kiseonik (odrasli i djeca) se podrazumijevaju.

 

Set za intubaciju (laringoskop i endotrahealni tubusi), te ručni aspirator i aspiracijski kateteri, kao i druga oprema (pinceta, iglodržač, makaze za preparaciju...) mogu biti dio seta za reanimaciju ukoliko postoji potreba (npr. područne ambulante), te ukoliko su članovi tima obučeni za rukovanje i sa ovom opremom. U protivnom, ova oprema se očekuje u službi hitne pomoći.

 

2.2.2

 

Tim sarađuje sa higijensko-epidemiološkom službom pripadajućeg doma zdravlja i konsultantom-specijalistom pedijatrije u realizaciji programa sistematske imunizacije, u cilju prevencije masovnih zaraznih bolesti kod djece i mladih na području koje pokriva ambulanta. 

 

 

 

Šta se dešava kad je samostalna ambulanta porodične medicine? Koliko imamo saznanja djeca idu u vakcinalni centar pri domu zdravlja gdje se vodi evidencija.

 

 

 

Zahtjevi standarda se odnose na samostalnu ambulantu porodične medicine. Indikatori A-D ukazuju na to da ambulanta porodične medicine ima proceduru o saradnji, razmjeni informacija i planiranju programa sistematske imunizacije sa HES službom pripadajućeg doma zdravlja i pedijatrom, da izrađuje zajednički plan sa HES službom i pedijatrom, kao i da dobija izvještaje o provedenim imunizacijama od HES službe.