Амбуланта породичне медицине

                   

 

БРОЈ КРИТЕРИЈУМА/ ИНДИКАТОРА

 

КРИТЕРИЈУМ/ИНДИКАТОР

 

ПИТАЊЕ

 

ОДГОВОР/ПОЈАШЊЕЊЕ

 

2.1.1 Ц

 

Чланови тима имају приступ сету за хитне интервенције (апарат за кисеоник, сет за реанимацију и комплет за терапију анафилактичког шока).

 

Шта је садржај „сета за реанимацију“? Шта ће оцјењивачи тражити на увид?

 

 

 

Минимум садржаја сета за реанимацију су: амбу балон, силконска маска (одрасли и дјеца), airway тубуси (различитих величина), отварач за уста, клијешта за језик. Боца са кисеоником (може бити различите запремине) са редуцир вентилом и маске са цријевом за кисеоник (одрасли и дјеца) се подразумијевају.

 

Сет за интубацију (ларингоскоп и ендотрахеални тубуси), те ручни аспиратор и аспирацијски катетери, као и друга опрема (пинцета, иглодржач, маказе за препарацију...) могу бити дио сета за реанимацију уколико постоји потреба (нпр. подручне амбуланте), те уколико су чланови тима обучени за руковање и са овом опремом. У противном, ова опрема се очекује у служби хитне помоћи.

 

2.2.2

 

Тим сарађује са хигијенско-епидемиолошком службом припадајућег дома здравља и консултантом-специјалистом педијатрије у реализацији програма систематске имунизације, у циљу превенције масовних заразних болести код дјеце и младих на подручју које покрива амбуланта. 

 

 

 

Шта се дешава кад је самостална амбуланта породичне медицине? Колико имамо сазнања дјеца иду у вакцинални центар при дому здравља гдје се води евиденција.

 

 

 

Захтјеви стандарда се односе на самосталну амбуланту породичне медицине. Индикатори А-Д указују на то да амбуланта породичне медицине има процедуру о сарадњи, размјени информација и планирању програма систематске имунизације са ХЕС службом припадајућег дома здравља и педијатром, да израђује заједнички план са ХЕС службом и педијатром, као и да добија извјештаје о проведеним имунизацијама од ХЕС службе.