Akreditacija bolnice iz Prijedora prema akreditacionim standardima za porodilišta - prijatelje beba

U skladu sa globalnim aktivnostima UNICEF-a i strateškim opredjeljenjima Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i zdravstvenog sistema RS definisanim u dokumentima „Politika unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj“ i „Politika unapređivanja zdravlja stanovništva RS do 2020“, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (ASKVA) je u prethodnom periodu razvila akreditacione standarde za porodilišta - prijatelje beba, na osnovu kojih su tokom 2018. godine postupku akreditacije pristupile organizacione jedinice iz 4 zdravstvene ustanove – JZU Bolnica Prijedor, JZU Bolnica Gradiška, JZU Bolnica Zvornik i JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

Postupak pripreme za akreditaciju sproveden je u saradnji sa Centrom za menadžment Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i uz podršku kancelarije UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

Sve aktivnosti ocjenjivanja u postupku akreditacije organizacionih jedinica iz zdravstvenih ustanova koje su pristupile programu akreditacije prema akreditacionim standardima za porodilišta - prijatelje beba sprovedene su u skladu sa Pravilnikom o akreditaciji zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske 106/03).

Tokom 2018.  godine postupci akreditacije ginekološko-akušerskih klinika/službi/odjeljenja započeti su u sve četiri bolničke ustanove. Predocjenjivačka posjeta ginekološko-akušerskoj službi iz JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor obavljena je 24. septembra 2018. godine uz učešće 5 ocjenjivača, tokom koje su utvrđene određene neusaglašenosti sa akreditacionim standardima, te je predloženo sprovođenje odgovarajućih korektivnih mjera u cilju postizanja zahtijevane usaglašenosti sa referentnim standardima. U skladu s tim, vanjska ocjenjivačka posjeta obavljena je 19. novembra 2018. godine uz učešće 5 ocjenjivača, a na osnovu nalaza ocjenjivanja ginekološko-akušerskoj službi iz JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor dodijeljena je puna akreditacija – bezuslovno, na osnovu ispunjenja akreditacionih standarda za bolnice prijatelje beba.  Dodjeljivanje sertifikata upriličeno je 18. februara 2019. godine kada je direktor Agencije dr Siniša Stević svečano uručio sertifikat direktoru bolnice u Prijedoru dr Mirku Sovilju. Svečanosti je prisustvovao i Ministar zdravlja i socijalne zaštite RS dr Alen Šeranić.

Predocjenjivačka posjeta u postupku akreditacije, prema akreditacionim standardima za porodilišta – prijatelje beba, odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo sa porodilištem iz JZU Bolnica Gradiška obavljena je 25.septembra 2018. godine uz učešće 5 ocjenjivača, odjeljenja ginekologije i akušerstva iz JZU Bolnica Zvornik obavljena je 7. decembra 2018. godine uz učešće 4 ocjenjivača, a klinike za ginekologiju i akušerstvo iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske 12. decembra 2018. godine uz učešće 4 ocjenjivača. Završetak postupka akreditacije ovih porodilišta očekuje se u prvom tromjesečju 2019. godine, u skladu sa preporukom da se sprovedu korektivne mjere za neusaglašenosti utvrđene tokom predocjenjivanja, a u cilju postizanja zahtijevane usaglašenosti sa referentnim standardima.

Nazad na Novosti