Акредитација болнице из Приједора према акредитационим стандардима за породилишта - пријатеље беба

У складу са глобалним активностима УНИЦЕФ-а и стратешким опредјељењима Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске и здравственог система РС дефинисаним у документима „Политика унапређења раног раста и развоја дјеце у Републици Српској“ и „Политика унапређивања здравља становништва РС до 2020“, Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС (АСКВА) је у претходном периоду развила акредитационе стандарде за породилишта - пријатеље беба, на основу којих су током 2018. године поступку акредитације приступиле организационе јединице из 4 здравствене установе – ЈЗУ Болница Приједор, ЈЗУ Болница Градишка, ЈЗУ Болница Зворник и ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске.

Поступак припреме за акредитацију спроведен је у сарадњи са Центром за менаџмент Института за јавно здравство Републике Српске и уз подршку канцеларије УНИЦЕФ-а у Босни и Херцеговини.

Све активности оцјењивања у поступку акредитације организационих јединица из здравствених установа које су приступиле програму акредитације према акредитационим стандардима за породилишта - пријатеље беба спроведене су у складу са Правилником о акредитацији здравствених установа у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске 106/03).

Током 2018.  године поступци акредитације гинеколошко-акушерских клиника/служби/одјељења започети су у све четири болничке установе. Предоцјењивачка посјета гинеколошко-акушерској служби из ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“ Приједор обављена је 24. септембра 2018. године уз учешће 5 оцјењивача, током које су утврђене одређене неусаглашености са акредитационим стандардима, те је предложено спровођење одговарајућих корективних мјера у циљу постизања захтијеване усаглашености са референтним стандардима. У складу с тим, вањска оцјењивачка посјета обављена је 19. новембра 2018. године уз учешће 5 оцјењивача, а на основу налаза оцјењивања гинеколошко-акушерској служби из ЈЗУ Болница „Др Младен Стојановић“ Приједор додијељена је пуна акредитација – безусловно, на основу испуњења акредитационих стандарда за болнице пријатеље беба.  Додјељивање сертификата уприличено је 18. фебруара 2019. године када је директор Агенције др Синиша Стевић свечано уручио сертификат директору болнице у Приједору др Мирку Совиљу. Свечаности је присуствовао и Министар здравља и социјалне заштите РС др Ален Шеранић.

Предоцјењивачка посјета у поступку акредитације, према акредитационим стандардима за породилишта – пријатеље беба, одјељења за гинекологију и акушерство са породилиштем из ЈЗУ Болница Градишка обављена је 25.септембра 2018. године уз учешће 5 оцјењивача, одјељења гинекологије и акушерства из ЈЗУ Болница Зворник обављена је 7. децембра 2018. године уз учешће 4 оцјењивача, а клинике за гинекологију и акушерство из Универзитетског клиничког центра Републике Српске 12. децембра 2018. године уз учешће 4 оцјењивача. Завршетак поступка акредитације ових породилишта очекује се у првом тромјесечју 2019. године, у складу са препоруком да се спроведу корективне мјере за неусаглашености утврђене током предоцјењивања, а у циљу постизања захтијеване усаглашености са референтним стандардима.

Назад на Новости